123inzerce.cz - přidaj aj ty svůj inzerát zdarma
Dnes je 15. 07. 2024.
Úvod Přidat inzerát TOPovat inzerát Editovat inzerát Kontaktujte nás
 
  Kategorie inzerátů
  » Automobily
» Brigády, přivýdělky
» Byty - prodej a pronájom
» Dětské zboží
» Dovolená, zájezdy
» Elektro, bíle zboží
» Hobby, army, volný čas
» Kancelářská technika
» Knihy, literatura
» Kultura - hudba, vstupenky
» Mobily, komunikace
» Motocykly
» Nábytek, bydlení
» Nákladní, užitkové vozy
» Nářadí, nástroje
» Nemovitosti, reality
» Oblečení, obuv
» Počítače, výp. technika
» Podnikání, finance
» Přístroje
» Rostliny, zahrada
» Služby, půjčky
» Sport
» Starožitnosti, sbírky
» Stroje
» Studium a učebnice
» Suroviny, polotovary
» Ubytování (ČR, svět)
» Video, foto, audio
» Zaměstnání, práce
» Zbylé a nezařazené
» Zdraví, péče o tělo
» Zvířata, chovatelske potřeby
 

  Naše další weby
  » Inzerce na Slovensku

 

  Všeobecné obchodní podmínky serveru 123inzerce.cz
 

I. Základní ustanovení a pojmy

1.1 Provozovatelem portálu je společnost Michal Ellinger-XITRIO AGENCY:
Michal Ellinger-XITRIO AGENCY
Wolkrova 41

85101 Bratislava

ICO: 43317511

DIC: 1077114742

živnostenský rejstřík - Obvodní úřad v Bratislavě, Právní forma: živnost, Číslo živnostenského rejstříku: 110-163125

(dále jen Provozovatel)

1. Uživatel portálu je každá osoba, která má zájem o informace, zboží nebo služby umístěných na portálech Provozovatele. Uživatel podáním inzerátu akceptuje všeobecné obchodní podmínky spolu s konkrétními obchodními podmínkami pro jednotlivé Portály, které využívá a zavazuje se je dodržovat.

2. Dále Uživatel souhlasí, že:

a) bude dodržovat všechny platné zákony a nařízení při používání služby včetně Zákona o ochraně osobních údajů;

b) nebude se vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu ani to nepravdivě tvrdit, nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou;

c) nebude využívat služby pro ilegální nebo nemoralis účely;

d) nebude zveřejňovat obsah, který poškozující dobré jméno jiné fyzické či právnické osoby.

3 V případě jakéhokoli porušení pravidel používání portálu si vyhrazuje Provozovatel právo na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout jakékoliv informace o Uživateli, který porušuje pravidla.

4 Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat, propagovat nebo přenášet prostřednictvím služby žádný nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, nenávidění, rasově či etnicky orientovaný obsah, který podporuje jednání vedoucí k trestnému činu, občanské nesnášenlivosti, nebo jakkoli jinak porušuje platné zákony nebo nařízení nebo jakýkoli jinak nevyhovující a nežádoucí materiál každého druhu a povahy.

5 Provozovatel neschvaluje Uživatelů obsah, či jinou jeho komunikaci, zveřejnění nebo údaje, ani nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakýkoli výhružný, hanlivý, obscénní, znepokojivý nebo urážlivý materiál, který je součástí takového obsahu nebo za jakýkoli zločin, ke kterému dopomohlo využívání portálů Provozovatele.

6 V případě porušení některého ustanovení uvedeného v čl. VI. se uživatel vystavuje riziku trestního stíhání.

7 Dále Uživatel souhlasí s tím, že:
a) nebude žádným způsobem podsouvat nebo distribuovat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly poškodit činnost počítače někoho jiného;
b) nebude zasahovat nebo narušovat sítě spojené se službami;
c) nebude používat žádné zařízení, software nebo program, nebo za pomoci jiných prostředků se nebude pokoušet zasahovat a narušit řádný provoz portálů, služby a / nebo jakékoli transakce, kterou tyto Portály nabízejí;
d) neudělá nic, co by způsobilo nesmyslnost a nepřiměřeně velkou zátěž na technologii Provozovatele.

8 Tím, že Uživatel má přístup ke službě, vyjadřuje svůj souhlas, že při používání portálu bude používat pouze prostředky, které mu poskytuje Provozovatel nebo společnost pověřená Provozovatelem. Uživatel rovněž souhlasí, že nebude používat žádné automatizované prostředky (např. agenty, roboty, scripty nebo spiders) a to z žádného důvodu.

9 Porušení autorských práv třetí strany. V případě, že uživatel zveřejní nebo zpřístupní informace nebo jiný materiál, který porušuje autorská práva třetí strany, může Provozovatel, ukončit přístup k jeho službám. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé tímto způsobem.

10 Provozovatel může, podle vlastního uvážení, okamžitě ukončit Uživateli přístup ke službě, pokud při provozu porušil jakýkoli bod článku. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

11 Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využíváním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat Portály nebo kvůli neoprávněnému přístupu a to i tehdy, pokud byl Provozovatel upozorněn na možnost těchto škod .

12 Ochrana osobních údajů
12.1 Ochrana údajů na portálech
Portál shromažďuje osobní údaje o uživatelích výhradně pro účely zpracování a tisku daňových dokladů, sociodemografických zpracování a marketingové účely společnosti Michal Ellinger-XITRIO AGENCY. Registrační údaje o uživatelích jsou shromažďovány pouze na základě souhlasu (který projeví podáním inzerátu) se zpracováním registrace fyzické nebo právnické osoby a jen v případě kdy je tato osoba sama Portálu dobrovolně poskytne.

12.2 Provozovatel zaručuje, že získané údaje nejsou prodávány ani jinak zpřístupňovány třetím osobám, výjimku tvoří společnost BOKLET, sro, která zpracovává účetní agendu společnosti Michal Ellinger-XITRIO AGENCY Pokud Uživatel nechá volně přístupné své osobní údaje pro návštěvníky portálů, nepovažuje se to za porušení ochrany osobních údajů ze strany Provozovatele.

12.3 Odesláním údajů, vyžadujících při registraci, při podání inzerátu do Portalu vyjadřuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění Zákona č.. 52/1998 Zz o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

13. Ukončení používání služby

13.1 Ukončení služby Uživatelem
Službu může uživatel ukončit kdykoli bez udání důvodu s okamžitou platností od doručení oznámení Provozovateli. Pokud Uživatel nesouhlasí nebo namítá něco proti jakýmkoliv ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek jako i specifických podmínek portálů nebo jejich pozdější úpravy, jediným řešením je okamžitě ukončit používání služby a informovat Provozovatele o ukončení. Zároveň Uživatel zašle Provozovateli žádost o zrušení registrace e-mailem, kde uvede své přístupové údaje (jméno a heslo). Po ověření identity Uživatele, Provozovatel zruší registraci Uživatele.

13.2 Ukončení služby Provozovatelem
Provozovatel může ukončit uživatele registraci okamžitě:
a) tím, že Uživateli doručena výpověď. Uživatel souhlasí, že na základě ukončení podle tohoto bodu pravidel, Provozovatel vyplatí zbývající (alikvotní) část zaplacené služby za rozdíl mezi předplaceným obdobím a skutečně realizovaným obdobím, kdy Uživatelem službu využíval, případně vrátí Uživateli zpět nevyplacené kredity z osobního virtuálního účtu. Uživatel nemá nárok na vrácení kreditu, který získal jako bonus při dobíjení kreditů a promo akcích.
b) V případě, že Uživatel porušil tato pravidla a toto porušení nelze napravit nebo toto porušení nebylo odstraněno do 5 dnů, nebo pokud se uživatel dostal do platební neschopnosti / platební neschopnosti podle zákona o platební neschopnosti.
9.3 Po ukončení poskytování služby V případě ukončení poskytování služby (po uplynutí předplaceného období), je právo Uživatele využívat službu okamžitě zrušeno a Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může smazat veškeré materiály, obsah v jeho kontě a zablokovat další přístup k těmto údajům.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Všechny právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami a specifickými podmínkami jednotlivých portálů se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. 10.3 Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 14.08.2007

v Bratislavě dne 14.08.2007

Provozovatel Michal Ellinger-XITRIO AGENCY

 
  Vaše menu
  Přidaní inzerátu:
» PŘIDAT INZERÁT ZDARMA

Správa inzerátů:
» Editace / smazání inzerátu
» Topování inzerátů

Jiné:
» Nápověda
» Reklama
» TOP partneři
» Provozní podmínky
» GDPR - ochrana osobních údajů


Vyhledávání:
» Pokročilé vyhledávání
 


Celkem: 178475 inzerátů